VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2012 | OBECNÍ ÚŘAD STOŽEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2012

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
TS Lipenska
Turistický spolek Lipenska

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Tato výroční zpráva za rok 2012 je zpracována v souladu s § 18,odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s „Pravidly pro zajištění přístupu k informacím“ ze dne 20. 3. 2000.

Počet podaných žádostí o informace

Obec Stožec neobdržela v roce 2012 žádnou žádost o poskytnutí informace.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti, tudíž nebyl přijat žádný rozsudek.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona

Nebyla uložena žádná sankce.

Další informace vztahující se k uplatňování zákona

V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově
obecního úřadu a na elektronické úřední desce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Stožec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ