Cyklotrasa od Stožecké kaple k Plešnému jezeru

Ze Stožce se vypravíme na rozcestí Pod Stožcem a odtud doprava po cyklotrase č. 1030.

Od rozcestí po 1,5 km bude odbočka na Stožeckou kapli a skálu. Kopec je však příliš strmý a kola je nutno zaparkovat. Poté se vrátíme na značenou trasu, po které jsme jeli, obkroužíme Stožec a za Dobrou se napojíme na modrou cyklotrasu č. 1025. Dostaneme se až na silnici do Českých Žlebů a z nich pak tzv. Zlatou zpět ke Stožci, sjedeme na křižovatku Mlaka.

Odtud zamíříme doleva do Nového Údolí po červené cyklotrase č. 1023, kde je hraniční přechod, který by využili například ti, kteří zatoužili stanout na vrcholu Třístoličníku. Naše trasa stoupá z Nového Údolí do míst bývalé Rosenauerovy nádrže, a tedy k začátku Schwarzenberského plavebního kanálu. Jeho uměle vybudované koryto budeme sledovat 9,4 km po stejné cyklotrase až na rozcestí Hučina. Odtud pojedeme po cyklotrase č. 1029 k Plešnému jezeru.

Od jezera se musíme vrátit zpět, nedojedeme však až na Hučinu, ale zatočíme o 900 metrů dříve ostře doprava a jedeme po cyklotrase č. 1023 do Nové Pece, odtud nás čeká stoupání k tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu po zelené cyklotrase č. 1027.

Od horního portálu sjíždíme rychle, ale opatrně po tzv. Hučicské cestě do Černého Kříže a zbývá už jen 3,5 km po silnici do Stožce.

(TIM = turistické informační místo, TZT = turistická značená trasa, žst. = železniční stanice) 

Text: Obec Stožec