Vltavský luh v okolí Chlumu

 Vltavský luh se rozprostírá podél toku Teplé Vltavy od Soumarského mostu po její soutok se Studenou Vltavou a odtud podél Vltavy až k počátku vodní nádrže Lipno.

Široký rozhled na část Vltavského luhu se otevírá od obce Chlum nedaleko Volar, která leží v blízkosti soutoku Teplé a Studené Vltavy. Od obce stačí sejít cca 50 výškových metrů k bývalému mostu přes Teplou Vltavu, z něhož se zachovaly jen zbytky kamenných pilířů na obou březích. Je tady také odpočinkové místo pro vodáky, kteří na základě registrace a stanovených omezení splouvají Vltavu od Soumarského mostu. Z lučních svahů nad údolím lze zhlédnout východním směrem masiv Knížecího stolce a na západě charakteristický vrchol Stožce. Z let 1937-38 se tady také zachovaly četné řopíky - bunkry, které tvořily součást linie opevnění státní hranice.

Četné meandry, slepá ramena, stará řečiště, lužní rašeliniště, močály a mokřady charakterizují tuto unikátní přírodní oblast. Vyskytují se tady také vzácné druhy živočichů a rostlin. Převážná část Vltavského luhu je proto vyhlášena jako chráněné území se zákazem vstupu mimo značené cesty (I. zóna NP Šumava).

Více snímků najdete ve fotogalerii zde

Text a foto: František Janout, SumavaNet.CZ


Mapa