Stožec – Nové Údolí – Krásná Hora – Mlaka – České Žleby – Stožecká luka – Stožec

Od nádraží ve Stožci (785 m) s turistickým informačním místem (dále jen TIM) vycházíme po žluté turistické značené trase (dále jen TZT) v souběhu s železniční tratí po silničce na křižovatku silnic před železničním přejezdem s TIM Bonarova cesta (780 m; 0,7 km).

Naše trasa pokračuje stále po žluté TZT přes železniční přejezd na křižovatku silnic s TIM Oslí cesta /rozcestí/ (787 m; 0,3 nebo 1 km), nad železniční tratí k další křižovatce silnic před mostem přes vodní tok s názvem Světlá. Zde je TIM U stříšky /most/ (797 m; 3,5 km). Před mostem odbočuje silnička mírně vzhůru podél vodního toku Světlá ke Schwarzenberskému kanálu.

Na levém břehu Světlé asi po 1,5 km je zajímavý přírodní útvar, tzv. Obří hrnec, kámen vymletý dlouhodobým působením vody.

Od křižovatky silnic před mostem pokračujeme stále po žluté TZT na křižovatku TZT na TIM Nové Údolí (830 m; 4,5 km) a stále po silnici k hraničnímu přechodu na TIM Nové Údolí /žst./ (800 m; 5 km). Odtud se můžeme v případě špatného počasí vrátit do Stožce vlakem. Naše trasa po červené TZT přechodem železniční trati a po mostě přejedeme i Studenou Vltavu, lesní cestou vystoupáme na TIM V Podkově (887 m; 8 km), kde vpravo odbočuje Dolnokrásnohorská cesta, kterou se můžeme také vrátit zpět do Stožce.

My ale pokračujeme dále po červené TZT, která nás vede přibližně ve vzdálenosti 0,5 km od státní hranice s Bavorskem, do bývalé osady Krásná Hora (914 m; 10 km). Naše trasa pokračuje na křižovatku TZT Mlaka (906 m; 13 km), kde je vlevo po žluté TZT asi po 0,5 km hraniční přechod do Bavorska na Bischofsreut. Zde pokračujeme dál vpravo po žluté TZT po Zlaté stezce přes Kamennou hlavu (973 m; 14,5 km), kde je krásný rozhled do kraje.

Dojdeme do historické osady České Žleby (920 m; 16,5 km), kde je hned několik možností občerstvení. Zde je také důležitá křižovatka modré TZT se žlutou TZT. Naše trasa dále pokračuje po modré TZT dolů po silnici přes TIM Pod Spáleništěm /háj./ (856 m; 17,5 km) na křižovatku TZT Stožecká luka (805 m; 18,5 km).

Dále pokračujeme po žluté TZT luční cestou na stožecké nádraží u TIM Stožec /žst./ (785 m; 20,5 km), kde jsme naši okružní trasu uzavřeli.

(tos)