Dřevěná kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1791 nad pramenem léčivé vody v nadmořské výšce 950 metrů.
Vesnická památková rezervace. Stavebně ani architektonicky nenarušený skanzen tyrolských roubených domů, tzv. volarského typu.
Horská obec, ve středověku zde procházela obchodní cesta Zlatá stezka, z Pasova na Volary a Prachatice.
Významný v lesích ukrytý šumavský železniční uzel, znovuvztyčený černý kříž.
Zaniká pohraniční osada, turistický hraniční přechod. Nejkratší mezinárodní železnice na světě a muzeum Pošumavských železnic.
44 km dlouhý vodní kanál spojující povodí Vltavy a povodí Dunaje.

Instagram