Historie Velhartic

Historie, památky

Stožec vznikl jako dřevařská osada a přesný rok jeho založení není znám, první písemná zmínka je z roku 1769.

Současnost

Jeden z největších projektů Správy NP a CHKO Šumava na obnovu původního stavu šumavské přírody byl dokončen na potoce Hučina u Černého Kříže. Obnovený, skutečně impozantní meandr byl 26. listopadu představen veřejnosti.
Svým rozpětím 36 metrů je největším dřevěným obloukovým mostem této kategorie v České republice.